Niet wettelijk en niet integer handelen burgemeester/College.

Niet wettelijk en niet integer handelen burgemeester/College.

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft d.d. 9 augustus 2019 een brief gestuurd naar Commissaris van de Koning N.H. inzake bewust niet
wettelijk handelen van de burgemeester/College van B. en W. Door de aan de Gemeenteraad gerichte aanbiedingsbrieven +
jaarverslagen over 2015 t/m 2018 van de “Commissie bezwaarschriften gemeente Bergen” achter te houden en niet op de lijst van
ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen. Waarschijnlijk zal de negatieve inhoud van die jaarverslagen inzake het
onvoldoende/onjuist aanleveren van informatie en onder meer de passieve gem. vertegenwoordiging in de hoorzittingen daartoe
aanleiding zijn geweest. Gevraagd wordt aan de Commissaris (rijks) maatregelen te nemen.


Brief aan de Commissaris van de Koning N.H.

Terug naar overzicht