Geen beperkingen (max. 60 dagen) gaan opleggen aan recreatieve verhuur vanuit particuliere woningen in de gemeente Bergen als eigenaren zelf hoofbewoner zijn.

Geen beperkingen (max. 60 dagen) gaan opleggen aan recreatieve verhuur vanuit particuliere woningen in de gemeente Bergen als eigenaren zelf hoofbewoner zijn.

Om reden dat het College de redenen daarvoor aangereikt niet concreet kan aantonen (overlast). Eveneens is er geen sprake van concurrentievervalsing (REKRON) waarmee wordt geschermd. De beperking tot 60 dagen max te effectueren door aanpassing van de  Huisvestingsverordening zal daarom en andere redenen als de raad hiermee akkoord gaat in beroepszaken overigens juridisch niet houdbaar blijken.

Terug naar overzicht