Egmond aan den Hoef

Egmond aan den Hoef

Egmond Binnen

Schoorl

Egmond aan Zee

Bergen

BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN N.H.

Heeft na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 één raadszetel behaald t.b.v. Koos Bruin een gedreven bestuurder die hart heeft voor de belangen van onze inwoners.

Koos Bruin, fractievoorzitter.

Koos Bruin, fractievoorzitter.

Geboren:22 november 1948; Gehuwd, 3 kinderen
Wonen:Schoorl: ruim 30 jaar.
Opleiding:H.B.A. aan Bestuursacademie te Heemstede.
Afstudeerrichting:Welzijn, Ruimtelijke Ordening, Gemeenterecht.
Werkzaam geweest:
Gemeente Jisp N.H.( toen een zelfstandige gemeente 1000 inwoners. Totaal 4 fte ambtenaren)
1972-1977 2 e beleidsambtenaar t.b.v. alle werkzaamheden.
Gemeente Den Helder(57.000 inwoners) V.a. 1977 div. afdelingen en Diensten; beleidsambtenaar.
Beleidsadviseur: Commissie Sociale Zaken, Maatschappelijke dienstverlening Secretaris gemeentelijk verzorgingstehuis De Lichtboei’ en Secr./adviseur gezamenlijke verzorgingstehuizen/verpleeghuis in Den Helder
Overig:Voorzitter van een winkeliersvereniging in Helderse binnenstad.


Nieuws:

Geen beperkingen (max. 60 dagen) gaan opleggen aan recreatieve verhuur vanuit particuliere woningen in de gemeente Bergen als eigenaren zelf hoofbewoner zijn.

Om reden dat het College de redenen daarvoor aangereikt niet concreet kan aantonen (overlast). Eveneens is er geen sprake van concurrentievervalsing (REKRON) waarmee wordt geschermd...

Lees meer

Nieuw bestemmingsplan vaststellen zonder supermarkt op Plein centrum Bergen.

Behoorlijk Bestuur Bergen is na de uitspraak van de Raad van State (vernietiging bestemmingsplan 7 Dorpelingen) van oordeel dat er een nieuw bestemmingsplan (zonder supermarkt) door de...

Lees meer

Niet wettelijk en niet integer handelen burgemeester/College.

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft d.d. 9 augustus 2019 een brief gestuurd naar Commissaris van de Koning N.H. inzake bewust niet wettelijk handelen van de burgemeester/College van B. en W...

Lees meer