BEHOORLIJK BESTUUR BERGEN N.H.

Heeft na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 één raadszetel behaald t.b.v. Koos Bruin een gedreven bestuurder die hart heeft voor de belangen van onze inwoners.

Koos Bruin, fractievoorzitter.

Koos Bruin, fractievoorzitter.